Juridik

Nyhet

Intygsgivare kan inte meddelas disciplinär påföljd

Disciplinär påföljd mot intygsgivare av ekonomiska planer strider mot grundlagen. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till. Två intygsgivare Läs mer

Nyhet

Villkor i gåvobrev binder inte köparen

En far skänkte en fastighet i Valdemarsvik till sina fem barn. Enligt gåvobrevet skulle inte lagen om samäganderätt gälla, vilket Läs mer

Nyhet

Så skyddar du dig mot lagfartskapning

Varje år förekommer ett antal fall i vårt land där kriminella har gjort lagfartskapningar. Det innebär att de förfalskar köpekontrakt Läs mer

Nyhet

Regeringen föreslår ändringar i fastighetsmäklarlagen

Som ett led i arbetet mot penningtvätt och finansiering mot terrorism har regeringen lagt fram förslag om en ny penningtvättslag Läs mer

Nyhet

Radon var fel i fastighet

Radon anses normalt inte utgöra ett s.k. dolt fel, eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. Men ibland kan säljaren ändå Läs mer

Nyhet

Bostadsrättsförening blev skadeståndsskyldig mot köpare

En bostadsrättsförening i Solna hade missat att notera en pantsättning i den s.k. lägenhetsförteckningen. Nu slår tingsrätten fast att föreningen Läs mer

Nyhet

Gamla inskrivningar på fastigheten måste förnyas

Vid köp och försäljningar av fastigheter visar det sig ofta att det finns inaktuella och felaktiga äldre inskrivningar av rättigheter Läs mer

Nyhet

Försäljning av sju bostäder på fem år blev för mycket

En man köpte och sålde sex bostadsrätter och en villa inom loppet av fem år. Trots att mannen påstod sig Läs mer

Nyhet

Svag ekonomi gav BRF rätt att vägra medlemskap

En hyresfastighet hade ombildats till en bostadsrättsförening. En hyresgäst ville förvärva sin hyreslägenhet och sökte medlemskap i föreningen. Föreningen vägrade Läs mer

Nyhet

HD avgör mål om budgivning på Facebook

Det är inte varje dag som HD avgör mål som rör 3 500 kr, men nu har det hänt. En Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 6