Ett gemensamt konsumentskydd har införts inom EU genom ett direktiv om konsumenträttigheter. Bakgrunden till förslaget är att allt fler människor Läs mer