FMF Logo

Juridik

Nyhet

Attefallshus – kända och mindre kända frågor

Från och med juli i år, 2014, finns som bekant möjligheten att utan bygglov uppföra en fristående byggnad om max Läs mer

Nyhet

Nya regler om konsumenträttigheter fr.o.m. den 13 juni 2014

Ett gemensamt konsumentskydd har införts inom EU genom ett direktiv om konsumenträttigheter. Bakgrunden till förslaget är att allt fler människor Läs mer

Page 1 Page 11 Page 12 Page 13