Juridik

Nyhet

Högsta Förvaltningsdomstolen om närståendebegreppet vid skrivuppdrag

Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår i en dom (mål nr 1293-17) att fastighetsmäklarlagens bestämmelser om förmedling till eller från närstående även omfattar Läs mer

Nyhet

Förvaltningsrätten har sagt sitt om information om återtagna bud

I beslut från 2017-06-14 meddelade Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en mäklare varning för att denne inte informerat kvarvarande budgivare om att det Läs mer

Nyhet

Skadestånd för felaktiga uppgifter om pantsättning

I en dom från Svea Hovrätt ansåg rätten att en bostadsrättsförening var skadeståndsskyldig i förhållande till en köpare av en Läs mer

Nyhet

Fastighets- och bostadsrättsköp på distans – vad gäller?

I dessa tider då digitalisering och digitala underskrifter blir allt vanligare i många sammanhang, uppkommer med jämna mellanrum frågor kring Läs mer

Nyhet

Branschgemensamt samarbete kring GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Vi får många frågor från våra medlemmar om vad de nya Läs mer

Nyhet

Skyldighet informera om återtagna bud

”Det står var och en fritt att ha åsikter om inspektionens inställning i frågan men oavsett vad man anser om Läs mer

Nyhet

Juridiknytt: Mäklare varnad för att ha försvårat arbetet för tidigare anställd

Fastighetsmäklarinspektionen har i beslut meddelat varning för en registrerad fastighetsmäklare som i sin egenskap av chef försvårat för en tidigare Läs mer

Nyhet

Juridiknytt: Nya besked avseende sammanläggning av bostadsrätter

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked behandlat frågan om huruvida en sammanläggning av en bostadsrättslägenhet och ett vindsförråd respektive garageplats ska anses Läs mer

Nyhet

Centralt bostadsregister viktigt

Bankföreningens vd skrev i helgen på DN Debatt om vikten av att införa ett statligt bostadsrättsregister. FMF är glada att Läs mer

Nyhet

Högsta domstolen: Hembudsförbehållet gäller inte

Ett hembudsförbehåll innebär att någon eller några personer har förköpsrätt till en fastighet. Fastigheten får alltså inte säljas förrän den Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 6