FMF Logo

Ekonomi

Nyhet

Håll koll på Bostadsrättsföreningens skulder

När man köper eller belånar en bostadsrätt är det lätt att man stirrar sig blind på marknadspriset och den aktuella Läs mer

Nyhet

Allt fler elkunder byter elleverantör

Enligt ny statistik från Energimyndigheten har antalet hushållskunder som byter elleverantör ökat med 77 procent i december 2016 jämfört med Läs mer

Nyhet

Höj husets värde på ett klimatsmart sätt

Den bästa investeringen man kan göra för att öka värdet på sin villa är oftast att minska energiförbrukningen, speciellt när Läs mer

Nyhet

Tvåårig bolåneränta populärare än rörlig hos SBAB

Förändringen i hushållens val beror på att SBAB i höstas gick ut med en kampanj där man lanserade en ränta Läs mer

Nyhet

Experternas råd – om en räntehöjning blir verklighet

Räntorna är fortsatt låga, men en höjning kan förutspås vilket kan få konsekvenser på bostadsmarknaden. Detta gör att allt fler Läs mer

Nyhet

Skatter låser marknaden för bostäder enligt Villaägarna

Främsta skälet till att så många äldre sitter idag kvar i sina hus är skatterna enligt intresseorganisationen Villaägarna. Man får Läs mer

Nyhet

Mindre nischbanker populärare än storbanker hos konsumenterna

En undersökning av Svenskt Kvalitetsindex visar att de stora bankerna är impopulära bland kunderna, medan de mindre bankerna har större Läs mer

Nyhet

Kraftigt höjda taxeringsvärden på landsbygden

Enligt en ny prognos som Villaägarnas Riksförbund tagit fram med hjälp av SCB stiger taxeringsvärdena för landets småhus 2018 i Läs mer

Nyhet

FI om amorteringskrav vid byte av bank: ”Helt upp till banken”

I samband med att amorteringskravet infördes lovade Finansinspektionen att kravet inte skulle omfatta gamla bolån som flyttas över när kunden Läs mer

Nyhet

Amorteringskrav även på gamla bolån

Flera av storbankerna har infört amorteringskrav även för kunder som bara vill flytta sina gamla lån, något som går tvärtemot Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4