FMF Logo

Ekonomi

Nyhet

Mindre nischbanker populärare än storbanker hos konsumenterna

En undersökning av Svenskt Kvalitetsindex visar att de stora bankerna är impopulära bland kunderna, medan de mindre bankerna har större Läs mer

Nyhet

Kraftigt höjda taxeringsvärden på landsbygden

Enligt en ny prognos som Villaägarnas Riksförbund tagit fram med hjälp av SCB stiger taxeringsvärdena för landets småhus 2018 i Läs mer

Nyhet

Utlåningstakten oförändrad

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att hushållens lån fortsätter att öka men att ökningstakten har bromsat in. Den årliga Läs mer

Nyhet

FI om amorteringskrav vid byte av bank: ”Helt upp till banken”

I samband med att amorteringskravet infördes lovade Finansinspektionen att kravet inte skulle omfatta gamla bolån som flyttas över när kunden Läs mer

Nyhet

Rejäl ökning av bostadslån i Kina

Fortsatt stark tillväxt för individuella bostadslån i Kina rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I september uppgick bostadslånen till 23,6 biljoner kronor, en Läs mer

Nyhet

Amorteringskrav även på gamla bolån

Flera av storbankerna har infört amorteringskrav även för kunder som bara vill flytta sina gamla lån, något som går tvärtemot Läs mer

Nyhet

SBAB: Långa boräntor är att föredra

”Riktigt långa” bindningstider är nu att föredra för bolån. Boräntorna kan gå ned lite före årsskiftet men vänder upp 2017. Läs mer

Nyhet

Stefan Ingves: Sverige lever farligt

Trots att svensk ekonomi stärks och inflationen stiger oroar sig Riksbankschefen Stefan Ingves för det låga ränteläget i kombination med Läs mer

Nyhet

Hitta den bästa sparräntan

Amorteringskravet, ökade boendekostnader, Brexit och allmän oro leder till att svenskarna just nu sparar mer än vanligt. Enligt Skandias Plånboksindex befinner Läs mer

Nyhet

Hushållen sparar mer pengar

Låga räntor, tidigare skattesänkningar och en ljus konjunktur med fallande arbetslöshet är några av orsakerna till att svenska hushåll på Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 8