Trots att inkomsterna har ökat och skatterna sänkts så saknar allt fler unga möjlighet att köpa en bostad. Det har visat sig att nästan en tredjedel av ungdomar i åldrarna 21-25 tvingas bo hos sina föräldrar enligt en undersökning som bostadsorganisationen HSB låtit göra. Där jämför man villkoren på bostadsmarknaden i 20 svenska kommuner mellan åren 2005 och 2015.

I undersökningen har man lagt tonvikten på bostadsrätter där främsta orsaken är bolånetaket, och när det gäller de nyproducerade hyresrätterna så har dessa för höga hyror. I en rapport om undersökningen beskrivs hur man följt två hushåll under tio år och där jämfört skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna.

Enligt Anders Lago, förbundsordförande på HSB, har bolånetaket och amorteringskravet hindrat många unga att hitta ett eget hem. Han menar att det därför krävs politiska satsningar så att man kan vända den negativa utvecklingen. Det behövs en långsiktig politik för ett högt bostadsbyggande och man måste få fart på inte minst bosparandet som borde vara avdragsgillt.

Här kan du läsa om HSB:s undersökning men även Dagens Nyheter har i dagarna en intressant artikel som tar upp problemet.