| Nyheter

Årskrönika 2017!

I dag befann vi oss på Svensk Mäklarstatistiks och Hemnets Årskrönika 2017. De två arrangörerna sammanfattade året som snart gått och siade till viss del om framtiden. Här kommer ett kort utdrag från Årskrönikan.

Hur utvecklades bostadspriserna i Sverige 2017 och på längre sikt?
Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -3% och villapriserna med -1%. Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +1% respektive +6%. Storstockholm ligger steget före i prisnedgångstrenden, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Man gör en prognos för bostadsrätter som landar på -2 eller -3% för januari.

– Trots nedgång på bostadsmarknaden är det en bit kvar innan man generellt kan säga att människor gör förlustaffärer, menar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik.

Hur länge beräknas prisnedgången att hålla i sig?

– Vi vet inte om prisutvecklingen kommer att vända snabbt eller inte, men vi kan se en tydlig nedåtgående trend över jul, nyår och inledningsvis på året 2018, säger Per-Arne Sandegren.

Prisnedgången på marknaden under ”Lehmankrisen” var 13 månader och under ”Greklandskrisen” höll nedgången i sig i 8 månader.

Spara till barnens kontantinsats
Hans Flink från Svensk Mäklarstatistik har räknat på vad kostnaden blir för en ungdom i Stockholm respektive Sandviken att flytta hemifrån. Det är tydligt att det skiljer sig i storstad och utanför storstad. Han drar slutsatsen att kontantinsatsen och skuldkvoten är ett storstadsproblem. Utanför storstäderna drabbas man inte på samma sätt.

– Stockholmsföräldrar behöver spara 1 000 kronor i månaden till sina barn för att de vid 19 års ålder ska klara av kontantinsatsen för en etta i Stockholm. Men det gäller att barnet får ett bra jobb också eftersom månadsavgiften kommer att ligga mellan 8 700 och 10 700 kronor i månaden. Det är fortfarande ett storstadsproblem att ungdomar inte har råd att flytta hemifrån. Det ser helt annorlunda ut i övriga landet, kommenterar Hans Flink.

Utbudet av bostäder på Hemnet
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson på Hemnet, presenterade Hemnet i siffror för 2017. Jämfört med året innan har utbudet av objekt på Hemnet ökat med 12 procent.

– 2017 kommer sannolikt bli ihågkommet som året då bostadsyran kom av sig. Efter prisuppgångar på 65 procent på bostadsrätter de senaste fem åren faller nu bostadspriserna på bred front. Vår data över utbud, antal prissänkningar och bostadsköparnas förväntningar tyder på att lågtrycket på bostadsmarknaden kommer att hålla i sig en tid framöver, säger Staffan Tell.

Större utbud
Under 2017 har det totalt kommit ut 11 procent fler bostadsrätter och 13 procent fler villor på marknaden jämfört med förra året. Det är framförallt under andra halvåret som antalet publicerade bostadsannonser har ökat. I november var utbudet av bostadsrätter 68 procent högre än vid samma tidpunkt förra året och motsvarande siffra för villor var 18 procent. En anledning till att utbudet ökat är att det byggs fler nya bostäder i Sverige än tidigare. Under 2017 ökade antalet nyproducerade bostäder som lades ut på sajten med 34 procent.

Ökad pessimism
Enligt Hemnets Köparbarometer har pessimismen bland bostadsköparna ökat kraftigt under hösten 2017. I september trodde 38 procent på stigande bostadspriser och 17 procent trodde på sjunkande bostadspriser. I december hade andelen som trodde på stigande priser halverats (18 procent) och andelen som trodde på sjunkande priser mer än fördubblats (44 procent).

Fler prissänkningar
Under perioden augusti till november 2017 gjordes totalt 4379 prissänkningar av bostadsrätter på Hemnet. Det var en ökning med 233 procent jämfört med samma period 2016. Men trots ökningen av antalet prissänkningar vittnar många mäklare om att köpare och säljare har svårt att mötas prismässigt. I november låg det genomsnittliga utropspriset för bostadsrätter 6 procent högre än motsvarande månad förra året. Detta trots att Mäklarstatistik siffror vittnar om att prisnivån för bostadsrätter i november ligger lägre jämfört med förra året.

Fortsatt ökat intresse för bostäder
Antalet klick på Hemnet har ökat med 25 procent jämfört med året innan. Under vecka 33 i år hade Hemnet 3,3 miljoner besökare.

– Det visar att intresset för bostäder ökar. Den vikande marknaden i höst har inte påverkat intresset för bostäder, säger Staffan Tell.

Hemnet Årskrönika 2017